Home Kids Wat zijn mijn rechten en plichten als stiefouder?

Wat zijn mijn rechten en plichten als stiefouder?

0
Wat zijn mijn rechten en plichten als stiefouder?

Als stiefouder heeft u een bijzondere positie binnen het gezin. Hoe zit het precies met uw juridische situatie? We zoomen in op rechten en plichten als alimentatie, omgang, gezag, ouderschapsverlof en onderhoudsplicht.

Wat is een stiefouder?

Allereerst goed om uit te leggen wat juridisch gezien nu precies een stiefouder is. Daarvan is sprake als uw partner een minderjarig kind heeft dat bij uw partner is ingeschreven, waarbij u getrouwd of geregistreerd partner bent met uw partner.

Niet getrouwd = geen plichten

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partners en heeft uw partner een kind, dan heeft u geen plichten ten aanzien van dit kind. In dat geval heeft u wel recht op ouderschapsverlof, maar uitsluitend als u op hetzelfde adres staat ingeschreven als dit kind én u er duurzaam voor zorgt.

Onderhoudsplicht

Als stiefouder moet u bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging. Deze onderhoudsplicht geldt alleen als het kind bij uw partner en u staat ingeschreven. Belangrijk om te melden: uw zogeheten draagkracht wordt altijd meegenomen om te kijken wat u kunt bijdragen aan de kosten van uw stiefkind. Is er een alimentatieregeling, dan moet u daar ook naar draagkracht aan meebetalen.

Ouderschapsverlof

Eén van de weinige rechten die u als stiefouder heeft: u kunt gebruikmaken van ouderschapsverlof.

Opvoedplicht

Bent u geregistreerd partners of echtgenoten van elkaar, dan heeft u de plicht tot het opvoeden van elkaars kinderen.

Belastingvrij schenken

Uw stiefkind heeft fiscaal-juridisch gezien dezelfde positie als een eigen kind, waardoor u jaarlijks belastingvrij kunt schenken.

Alimentatie

Als u uit elkaar gaat, dan bent u juridisch gezien geen stiefouder meer. U heeft dan ook geen verplichtingen meer en hoeft geen kinderalimentatie meer te betalen.

Omgang

Als nu na het beëindigen van de relatie contact wilt houden met uw stiefkind, dan kunt u de rechter verzoeken tot een omgangregeling. Daarvoor hoeft u geen gezag te hebben, maar er moet wel sprake zijn van een nauwe band.

Erkenning en gezag

Er kunnen maar twee mensen het gezag hebben over een kind. Als uw partner alleen gezag heeft, kunt u – samen met uw partner – een verzoek indienen bij de rechter om samen het ouderlijk gezag te krijgen. Een ervaren familierechtadvocaat, die verplicht is tijdens zo’n procedure, kan u vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen.